Bērzaunes iela 7, Rīga, Latvija
tālr. +371 67 321 946,  e-pasts: info@zeolite.lv

 .