Putnkopība

Ceolīts tiek izmantots kā diētiska pārtikas piedeva putniem, lai palielinātu to pieaugumu un produktivitāti, samazinātu saslimšanas gadījumu skaitu, kā arī samazinātu barības patēriņu un izvadītu toksiskos metālus (svinu, kadmiju, dzīvsudrabu u.c.) no barības ķēdēm.

Minerālā papildbarība, virzoties cauri putna kuņģa un zarnu traktam, mehanoķīmisku reakciju rezultātā regulē organisma sāļu balansu. Tā izvada no organisma tam nevajadzīgos ķīmiskos elementus un to savienojumus, tostarp kancerogēnos, kas nonāk organismā kopā ar pārtiku, un papildina to ar trūkstošajiem ķīmiskajiem komponentiem.

Šo procesu rezultātā paaugstinās putnu dējība, pieaug to dzīvmasa, palielinās olu vidējais svars, nostiprinās to čaumalas un samazinās saplīsušo olu skaits, samazinās barības patēriņš, uzlabojas produkcijas kvalitāte.

Viena no labajām ceolītu īpašībām ir tā, ka tie palēnina barības masas virzīšanos cauri kuņģa un zarnu traktam, tādejādi radot apstākļus pilnīgākai barības vielu uzsūkšanai. Šis apstāklis ir īpaši nozīmīgs ūdensputniem, īpaši pīlēm un zosīm, kurām ir salīdzinoši īss zarnu trakts, caur kuru barības masa iziet samērā ātri, kā rezultātā uzsūcas mazāk barības vielu. Turklāt zosis un pīles patērē lielāku ūdens daudzumu, un arī tas samazina barības vielu uzsūkšanos. Ceolīti, kas ir labi hidratētāji, pagarina gremošanas procesu un veicina barības konversijas paaugstināšanos.

Minētie dati liecina, ka dabisko ceolītu pievienošana mājputnu barībai 3 - 5 % apmērā ir neapšaubāmi lietderīga un paaugstina barības uzturvielu izmantošanas efektivitāti, veicina putnu kopskaita saglabāšanu, paaugstina produkcijas daudzumu un kvalitāti.

Piebarojot jaunās dējējvistas:

  • par 1,8 - 4,3 % samazinājās brāķēto putnu skaits;
  • par 3 - 4,7 % samazinājās barības patēriņš uz 1 c dzīvmasas pieauguma.

Audzējot broilerus:

  • par 0,6 - 7,6 % palielinājās putnu kopskaita saglabāšanās;
  • par 3,5 - 7,4 % pieauga dzīvmasa;
  • par 2,7 - 7,6 % palielinājās 1. kategorijas kautķermeņu skaits;
  • par 3,4 - 5,7 % samazinājās barības patēriņš uz 1 c dzīvmasas pieauguma.

Audzējot pīlēnus broilerus:

  • par 1,7 - 2,5 % palielinājās putnu kopskaita saglabāšanās;
  • par 2 - 5,3 % samazinājās barības patēriņš uz produkcijas vienību;
  • par 2 - 3,4 % pieauga standarta kautķermeņu skaits.