Lopkopības telpu dezodorators

Nepatīkamo aromātu, kas vēdī no lopu aizgaldiem un uzņēmumu mēslu glabātuvēm, var neitralizēt, izmantojot dabiskos ceolītus.

Dabiskais ceolīts novērš nepatīkamo smaku, pateicoties pastiprinātajai adsorbcijai un jonu apmaiņas spējai. Turklāt ceolīts labi adsorbē ūdeni un tiek izmantots kā lielisks nosusinātājs.

  • Kad ceolīts tika uzbērts uz putnu kūts grīdas, rēķinot 150 – 200 g uz 1 m2, nepatīkamā smaka izzuda 15 minūšu laikā. Tika konstatēts, ka sistemātiska šāda ceolīta daudzuma izmantošana ar 2 – 3 dienu intervālu ir pilnībā pietiekama gandrīz pilnīgai gaisa dezodorācijai.
  • Pievienojot 200 g ceolīta uz 1 kg vistu mēslu, tika pilnībā iznīcināta nepatīkamā smaka, savukārt laiks, kas bija nepieciešams, lai, kaltējot saulē, mēslu mitrums samazinātos līdz 25 %, saruka līdz apmēram divām dienām, kamēr bez ceolīta šis process aizņēma 4 dienas.
  • Kad vistu mēsliem pievienotā ceolīta daudzumu palielināja līdz pašu mēslu svaram, smakas novēršanai nepieciešamais laiks samazinājās, savukārt ceolīta dezodorācijas efektivitātes laiks pagarinājās. Sajaucot dažādus ceolīta un mēslu daudzumus un kaltējot tos saulē, netika atzīmēta augiem nepieciešamo barības vielu satura samazināšanās, toties kaltēšana tika pabeigta vienas dienas laikā.
  • Pievienojot vistu barībai 10 % ceolīta tika panākts, ka mēsli kļuva cietāki, bet to smaka kļuva vājāka. Pateicoties ceolīta pievienošanai barībai, samazinājās laiks, kas ir nepieciešams vistu mēslu pēckaltēšanai.
  • Divas nedēļas pievienojot cāļu barībai 5 % ceolīta un nākamos divus mēnešus – 10 %, tika panākta labvēlīga iedarbība bez jebkādiem nenormāliem simptomiem.
  • Pievienojot mēsliem 50 % ceolīta (no kopējās masas), tika būtiski samazināta amonjaka izdalīšanās. Pēc 24 stundām eksperimentālajā paraugā tika izdalīti 27 mg, salīdzinoši ar 145 mg kontroles paraugā. Pievienojot pakaišiem ceolītu (30 % apmērā), tika samazināts mēslu mitrums. Pēc 24 stundām eksperimentālajā paraugā mēslu mitrums bija 56 %, savukārt kontroles paraugā – 83 %. Pēc 96 stundām mitrums bija attiecīgi 7 un 16 procenti.
  • Ceolīta sajaukšana ar mēsliem izraisīja dažādu kāpuru vairošanās procesa nomākšanu. Šī likumsakarība tika atzīmēta visām proporcijām, bet īpaši spilgti bija izteikta proporcijai 2:1.
  • Ceolīta pievienošanas rezultātā tika iegūti mēsli ar lielu sīko daļiņu saturu, kas paaugstina mēslu vērtību, izmantojot tos kā mēslojumu.